Skip to Content

PALPA: Dutch Translation

Psycholinguistische Testbatterij voor de Taalverwerking van Afasien Patienten

By Max Coltheart, Janice Kay, Ruth Lesser

Translated by Roelien Bastiaanse, Marjan Bosje, Evy Visch-Brink

Psychology Press – 1995

Purchasing Options:

  • Add to CartPack: $525.00
    978-0-86377-366-2
    May 9th 1995
    Currently out of stock

Description

De PALPA is een uitgebreide testbatterij, ontworpen voor het onderzoeken van de psycholinguistische vermogens van volwassen patienten met een verworven afasie. De PALPA is zowel een diagnostisch als een onderzoekinstrument en bevat een hoeveelheid materiaal die de gebruiker in staat stelt om taken te selecteren die zijn toegesneden op de gestoorde en intacte vermogens van de individuele patient. Het resultaat is een gedetailleerd profiel dat kan worden geinterpreteerd in termen van huidige cognitieve taalmodellen.

Het materiaal bestaat uit 52 nauwkeurig gecontroleerde tests op woordnieveau en betreft de verschillende componenten van de taalstructuur, zoals orthografie en fonologie, woord- en beeldsemantiek en morfologie. De tests maken gebruik van eenvoudige procedures, zoals lexicale decisie, herhalen en benoemen van plaatjes en zijn ontworpen om de gesproken en geschreven input- en outputmodaliteiten te onderzoeken. Er is speciale aandacht besteed aan het gebruik in de kliniek en er zijn duidelijke aanwijzingen bijevouegd, die behulpzaam kunnen zijn bij het selecteren van vervolgtests voor de betreffende patient. Bij elke test is bovendien een gedetailleerde beschrijving gegeven over hoe en waarom de test is samengesteld en hoe de test te gebruiken. Per test zijn proefleider- en scoreformulieren bijgevoegd.

Name: PALPA: Dutch Translation: Psycholinguistische Testbatterij voor de Taalverwerking van Afasien Patienten (Pack)Psychology Press 
Description: By Max Coltheart, Janice Kay, Ruth LesserTranslated by Roelien Bastiaanse, Marjan Bosje, Evy Visch-Brink. De PALPA is een uitgebreide testbatterij, ontworpen voor het onderzoeken van de psycholinguistische vermogens van volwassen patienten met een verworven afasie. De PALPA is zowel een diagnostisch als een onderzoekinstrument en bevat een hoeveelheid...
Categories: Aphasia, Neuropsychological Tests & Assessments, Speech & Language Disorders